Zrealizowane projekty

 


23.11.2017 do 30.06.2018 – PROW 2014-2020
"Rozwój oferty usług mikroprzedsiębiorstwa Bend Reality Agency Marcin Murawski"

Informujemy że w okresie 23.11.2017 do 30.06.2018 firma Bend Reality Agency Marcin Murawski realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach: Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł operacji:
"Rozwój oferty usług mikroprzedsiębiorstwa Bend Reality Agency Marcin Murawski".

Cel operacji:
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa Bend Reality Agency Marcin Murawski, poprzez poszerzenie oferty usług, dzięki wykorzystaniu nowo zakupionego sprzętu i urządzeń oraz zwiększeniu zatrudnienia.

Przewidywane wyniki operacji:
Celem końcowym realizowanej operacji jest wzrost zysków przedsiębiorstwa czego skutkiem będzie wzrost jego możliwości inwestycyjnych, a także umocnienie pozycji na rynku.

Celami pośrednimi które umożliwią realizację celu końcowego są:
1. Wzrost obrotów
2. Wzrost marży na świadczonych usługach
3. Ograniczenie kosztów
4. Zwiększenie udziału w rynku25.04.2013 do 31.01.2014 – PO Ryby 2007-2013
"Rozwój mikroprzedsiębiorstwa Bend Reality Agency Marcin Murawski"

Informujemy że w okresie 25.04.2013 do 31.01.2014 firma Bend Reality Agency Marcin Murawski realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Rybackiego.

Tytuł operacji:
"Rozwój mikroprzedsiębiorstwa Bend Reality Agency Marcin Murawski".

Cel operacji:
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa Bend Reality Agency Marcin Murawski, poprzez zakup unikalnego w skali województwa lubelskiego i kraju systemu projektorów laserowych, nowoczesnego systemu nagłośnienia liniowego, sceny aluminiowej, przyczepy gastronomicznej z wyposażeniem, samochodu dostawczego oraz usług reklamowych i dostępu do internetu, umożliwiający realizację nowych innowacyjnych usług rozrywkowych na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza.

Całkowity koszt operacji: 623074,95
Koszty kwalifikowalne operacji: 499913,00
Kwota dofinansowania: 299947,80

Napisz do nas