Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” powstało z inicjatywy poprzedniego Starosty Lubartowskiego –
Pana Mariana Starownika. Obecnie liczy 107 członków. Funkcjonuje na terenie 16 gmin położonych w powiatach : lubartowskim, parczewskim
i ryckim. Na podstawie umowy z 4 sierpnia 2011 roku podpisanej z Ministrem Rolnictwa, LGR stała się operatorem środków Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" .Stowarzyszenie realizuje lokalną strategię rozwoju obszaru rybackiego za pośrednictwem swojego Biura oraz organów statutowych. Główne zadanie LGR to przeprowadzić w latach 2012 - 2015
procedurę wyboru projektów i beneficjentów środków unijnych a następnie dokonać ich rozliczenia.

Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"
ul. Słowackiego 11; 21-100 Lubartów
www.lgr-lubelskie.pl
e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl
+48 81 8510 222; +48 533 363 332

Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” obejmuje swoim zasięgiem 4 gminy powiatu ryckiego, 7 gmin powiatu lubartowskiego oraz 5 gmin powiatu parczewskiego Obszar działania LGR jest spójny geograficznie i obejmuje 1 920 km2, co stanowi 7,6% powierzchni województwa lubelskiego. Chęć przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej wyraziło 16 gmin: Dębowa Kłoda, Jeziorzany, Kamionka, Kłoczew, Kock, Michów, Nowodwór, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Parczew, Podedwórze, Ryki, Siemień, Sosnowica, Ułęż, Uścimów.

Region LGR przecinają doliny rzek: Wieprza, Tyśmienicy, Piwonii oraz kanał Wieprz-Krzna. Dużo jest zbiorników wodnych, od małych do olbrzymich stawów i jezior, jak np. Białe Sosnowickie (144,8 ha), Krasne (powierzchnia 75,9 ha), Skomielno (75 ha), Uścimowskie (66,3 ha). Niektóre z tych zbiorników wykorzystywane są rekreacyjnie jako kąpieliska i łowiska.

Przez obszar LGR przebiega 7 szlaków dziedzictwa kulturowego: Szlak Przenikania Kultur (przebiegający przez gminę Podedwórze),
Szlak Muzealny (Jeziorzany Ułęż), Szlak Architektury Sakralnej (Kamionka), Szlak Wielkich Pisarzy (Ułęż, Jeziorzany, Kock),
Trakt Krakowsko-Wileński (Ostrów Lubelski, Parczew), Szlak Kultury Wsi i Miasteczek (Kock), Szlak Gen. Kleeberga (Kock, Jeziorzany, Ułęż).
Samo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” jest członkiem tzw. sieci południowej, która skupia 14 Lokalnych Grup Rybackich z południowej części Polski.

Nabory wniosków oraz najnowsze informacje na: www.lgr-lubelskie.pl

Napisz do nas